Dodržování pokynů veterinárního lékaře

Dodržování pokynů veterinárního lékaře

Abyste dosáhli úspěšného vyléčení, je velmi důležité dodržovat léčebný plán, který vašemu zvířeti stanovil veterinář.

Je vaše zvíře nemocné nebo nedávno prodělalo operaci? Pravděpodobně mu musíte dávat léky. Přimět zvíře, aby spolklo tabletu nebo roztok, nechalo si namazat bolavé místo, je někdy obtížnější, než bychom čekali. Zde je několik tipů, které je potřeba mít na paměti:

 • Když jdete k veterináři, nebojte se položit všechny otázky, které vás napadnou, i když se zdají být jasné. To vás uklidní. Rozhodně potřebujete vědět:

  1. Jak lék podávat: perorálně, s jídlem nebo bez jídla, ve vodě atd.

  2. Kdy a jak často vaše zvíře potřebuje léčbu: jednou denně, ráno nebo večer, každých 12 hodin, před nebo po jídle atd.

  3. Jak dlouho by mělo podávání léků trvat.

  4. Pokud s podáváním léků nemáte zkušenosti, nestyďte se a požádejte o ukázku, jak správně lék podat.

 • Pokud budete mít po návštěvě kliniky jakékoli dotazy, neváhejte na kliniku zavolat. Personál vám jistě rád na vaše otázky odpoví.

 • Dodržujte pokyny k dávkování přesně do detailů. Pokud je to vzhledem k vašemu časovému rozvrhu problém, poraďte se před zahájením léčby s veterinárním lékařem. Veterinář často dokáže najít kompromis nebo alternativu.

 • Jestliže je pro vás obtížné zapamatovat si dávky, zvažte vytvoření upomínek. V době chytrých telefonů není vytvoření upomínek žádný problém.

 • I když zjistíte, že se zdravotní stav vašeho zvířete zlepšuje, přesto pokračujte v léčbě až do konce.

 • Pokud zapomenete podat lék, podejte jej zvířeti co nejdříve a poté pokračujte podle předchozího schématu.

 • Dodržujte doporučení ohledně skladování léku, které najdete na obalu nebo v příbalovém letáku. Nevhodné podmínky skladování mohou ovlivnit bezpečnost a účinnost léku.

 • Jestliže se u vašeho zvířete objeví nežádoucí nebo neočekávané účinky po podání léku, ihned kontaktujte veterinárního lékaře.

O změně režimu podávání léků nebo o ukončení léčby rozhoduje veterinář

Nikdy nepodávejte svému zvířeti léky pro lidi. Také se nedoporučuje maskovat léky v lidských potravinách, jako jsou sýr nebo šunka. Ty obsahují sůl, další tuk a kalorie, které mohou přispět k dalším závažným zdravotním problémům a problémům s váhou. Zeptejte se svého veterinárního lékaře, jaká řešení šetrná k domácím mazlíčkům doporučuje, abyste si usnadnili podávání tablet.