Tak jak je to s odčervováním?

Většina chovatelů a všichni ti odpovědní vědí, že psa i kočku je třeba jednou za čas odčervit. To je správné, ale jak a za jaký čas?

Pojďme se na to podívat od základů.

  1. Parazity můžeme rozdělit na vnitřní a vnější. Pro tentokrát se budeme věnovat těm  vnitřním, což jsou nejčastěji červi a prvoci. Pro jednoduchost vynecháme různé exotické parazity a pověnujeme se jen těm našim „domácím“. Z prvoků jsou to především giardie a kokcidie. Proti těmto jednobuněčným parazitům pomůže nejlépe správná zoohygiena. Jiná prevence než udržování čistých životních podmínek našich psů a koček neexistuje a s léčením pomůže veterinární lékař.

    Parazitičtí červi patří do dvou velkých skupin a podle tvaru těla je dělíme na ploché (tasemnice a motolice) a oblé (škrkavky, vlasovci, tenkohlavci, měchovci, plicnivky, srdeční červi atd.). Obě skupiny jsou dost rozdílné, a proto i rozdílně vnímavé k léčivům. To je důvod, proč léky na odčervení zpravidla obsahují dvě nebo tři účinné látky.

  2. Léky proti parazitickým červům, ať už v tabletách, spot‑onu (kapce za krk), nebo i v injekcích, účinkují vždy jednorázově (!!!), to znamená, že po podání zvířeti usmrtí dospělé červy a případně i jejich larvy, ale dlouhodobou ochranu neposkytnou! U vnějších parazitů je to jinak, ale to si řekneme zase příště. Teoreticky tedy zvíře může být napadeno vnitřními parazity hned druhý den po odčervení.
  3. Parazit se na hostitele přenáší vždy jako vajíčko nebo larva. Teprve v hostiteli larva pohlavně dospívá a začíná se množit. U tasemnic je takové larvální stadium (cysticerkus) ukryté vždy v nějakém mezihostiteli. Mohou to být vnitřnosti králíků nebo lovné zvěře, myši a jiní drobní savci, ale i blecha. Vývoj od vajíčka do dospělce, který vylučuje další vajíčka, trvá obvykle jeden až tři měsíce.

A z toho vychází i doporučení ESCCAP* (Evropská vědecká rada pro parazity domácích zvířat). Kromě zvířat chovaných opravdu striktně doma, což jsou prakticky jen některé kočky, se doporučuje pro většinu běžně chovaných psů a koček odčervení každé tři měsíce.

Pokud byste měli pocit, že v zimě se vše ukládá ke spánku, pak vězte, že o parazitech to neplatí. Místo závěru krátký citát, který hovoří o odolnosti vajíček jedné z tasemnic: „Vajíčka přežívají v chladných podmínkách měsíce, ale hynou během několika horkých a suchých dní.“ **

Tak tedy každé tři měsíce, bez ohledu na aktuální roční období, odčervit a budete v klidu a bezpečí.


* ESCCAP European Scientific Counsel Companion Animal Parasites

** Veit P. a kol. Parasitology 1995, 110:79-86